| Önsöz | Arama | Üyelik | Sohbet | Alış-Veriş | www.netyorum.com   
Ajanda
Seçtiklerimiz
Arşiv
Yazarlar
Yorumlar

Bölümler

Köşe Yazıları
Teknoloji
Sanat
Soru & Cevap
Dostluk & Sevgi
Eğlence
Geçmiş Zaman Olur ki

Konular

Sinema
Müzik
Kitap
Sözler
Oyunlar
Ürünler
Mekan
 
 
Reklam Fiyatları

İzleyici Mesajları

Elektronik posta :
bilgi@netyorum.com

 
 
Bu sayfayı arkadaşınıza göndermek için tıklayın.

 
 
Açılış sayfası yapmak için tıklayın.

Sık kullanılanlar listesine eklemek için tıklayın.

 

Eski Sayıları

"TV Radyo Dünyası" 21.06.2001 Gökhan Sert - netyorum.com / Sayı: 76

GÖRÜNTÜ'DE KOMPOZİSYON ve
KOMPOZİSYON KURALLARI

Kompozisyon: Manzarası ve görüntüsü istenen,cisimlerin çeşitli bölümlerinin görüntülerini sade, canlı ve akıcı bir şekilde elde edebilmek için, kameramanlıktaki belli kural,kaide ve prensiplerin sistematik bir sırayla uyarlanması sanatına kompozisyon denir. Kompozisyon kuralları bu sanatın zirvesi ve profesyonelliği,estetiği ve gerçek boyutu için vazgeçilmez unsurlarıdır. Kameramanlık sanatını bilmek, kuralları öğrenmek ve bunları yerli yerinde uygulamak demektir. Şimdi kompozisyonu oluşturan bütün parçaları başlıklar halinde anlatmaya çalışalım.

Kompozisyon kuralları:

1- Altın Çizgi:
Ekranı (çerçeveyi) hayali olarak yatay ve dikey dokuz eşit parçaya bölen çizgilerdir. Uyarlanan görüntüde anafikir kesinlikle bu altın çizgiler üzerinde yerleştirilmelidir. Anafikifirin yerleştirildiği altın çizgi dışında kalan diğer altın çizgilere ise yardımcı ve tamamlayıcı 
elemanlar (nesneler)yerleştirilerek görüntüde denge sağlanmış olur.

2- Altın Noktalar:
Altın çizgilerin kesiştiği noktalara altın noktalar denir.

---------------------

-----0------0-------

-----0------0-------

---------------------

Şekilde görüldüğü gibi meydana gelen dört nokta aynı zamanda uyarlanan resmin ağırlık merkezi olup görüntüde hareket yönü ve aksiyona, konunun özelliğine göre anafikir bu noktalardan birinin üzerine yerleştirilir. Eğer anafikir havada uçmakta olan bir cisim ise hareket yönü, özellik ve aksiyonuna göre alt noktalardan birinin üzerine yerleştirilir. 

3- Çerçevedeki Boşluklar:
Bir resmin görüntüye (çerçeveye) uyarlanmasında, kurallar gereği belirli ölçülerde boşluklar bırakılması zorunludur. Altın çizgi ve altın nokta uygulaması sonucu bu boşluğun kendiliğinden doğacağı bir gerçektir. Ancak bu boşluklar yine belirli ölçüler ve kurallar dahilinde (oranında) uygulanmalıdır. Ölçüleri gelişi güzel ve hesapsız olarak bırakılan boşluklar resmin anlamını yok eder ve bu nedenle resme bakıldığında dikkatlerin ana fikirden uzaklaşmasına sebep olur.

a) Ön boşluk: 2/3 oranındadır. Hareketli sahnelerde cismin aksiyon ve hareket yönüne doğru bırakılan boşluklardır. Hareketsiz sahnelerde ise baş boşluğu ve bakış boşluğu olarak değerlendirilip 2/3 oranında resme uyarlanır. Bu oranın dışına çıkıldığında resimde altın çizgi ve altın nokta kuralı dışına çıkıldığını, hesapsız, plansız, bilinçsiz ve amatörce bir çekim olduğunu ilk bakışta görebiliriz.

b) Arka boşluk: 1/3 oranındadır. Konunun hareket ve aksiyon yönünün arkasına bırakılan boşluktur. Genellikle 1/3 Oranında uyarlanan boşluk çoğunlukla uyarlamada altın çizgi uyarlaması dikkate alınarak bırakılır.

c) Üst ve alt boşluk: 1/3 oranındadır. Çerçeveye uyarlanan bir resmin üst ve alt boşlukları eşit bir şekilde 1/3 uygulanır. Ancak arka üst, alt boşluk uygulamalarında yardımcı ve tamamlayıcı elemanlar resmin tamamlayıcısı ve öğesi durumunda oldukları için bu üç tür boşluk 1/3'ün-1/3'ü oranında uygulanabilir. 

4- Sadelik:
Kompozisyonda sadelik, uyarlanan resmin anlam ve amacının ne olduğunu ilk bakışta anlamamıza denilmektedir. Bu özelliğine aynı zamanda konunun ana fikride denilebilir. Kompozisyon kuralları konunun anafikrinin gözümüze çarpması zorunludur. Tabii ki senaryo ve reklam gereği özel amaçlı filmler bunun dışında kalmaktadır.

5- Ritm: (hareket, canlılık)
Uyarlanan resme hareket ve canlılık vermek, derinlik kazandırmak için kompozisyon kurallarının perspektif açıdan sistematik bir ölçüde çekimde uygulanmasıdır. Bu tür ritm ve perspektif uygulaması kesinlikle nesnenin hareket ve aksiyon yönüne doğru uyarlanmalıdır. Görüntüde büyük ölçüde ikinci boyutun kazandırılmasında katkısı bulunan bu uyarlama hemen her türlü çerçeveleme için geçerli bir kuraldır.

6- Yardımcı ve Tamamlayıcı Nesneler:
Uyarlanan resmi dengelemek ve göze hoş görünmeyen gereksiz boşlukları estetik açıdan değerlendirerek resme canlılık kazandırmak amacıyla bir takım mevcut objeler çerçeve boşluklarına yerleştirilerek çekim yapılır. Bu yardımcı ve tamamlayıcı nesneler çiçek, vazo, kalem, defter v.s. cisim olabilir. Bu nesneler konunun ana fikrini etkilemezler, bunun yanında kompozisyona pozitif yönde yardımcı olurlar ve sadeliği zenginleştirirler.

7- Resimde Üçgenleştirme:
Uyarlanan bir resme hareket ve aksiyon yönü açısından bakıldığında hayali olarak hareket ve aksiyon yönüne doğru çizilen bir üçgenin dar açılı ucunun denge ve hareket yönünü belirttiğine şahit oluruz. Tüm kompozisyon kurallarının yerinde uygulandığı bir resim çerçevelemesinde üçgenleşmenin kendiliğinden meydana geldiğini görürüz. Kuralları iyi uyarlanmış bir resmin üzerine hayali olarak çizeceğimiz üçgenleştirmede göreceğiz ki yardımcı ve tamamlayıcı elemanlar kesinlikle üçgen dışında kalırlar. Bu da bize bir kez daha kanıtlamaktadır ki; anafikir sürekli üçgenin içindedir.

8- Resim-Işık-Ses-Dekor Beraberliği:
Kompozisyon kurallarının pratik ve bilinçli olarak uygulanması neticesinde dört dörtlük dengeli ve uyumlu bir görüntü elde etmek her zaman mümkün değildir. Görüntüyü tamamlayan bazı nesne ve öğelerin uygulanan kurallar eşliğinde kompozisyon içerisinde yer alması zorunludur. Işık, ses, dekor uyumunun konuyla bağlantısı kopuk ise o görüntü başarısızdır. Yani bu öğelerin kapalı devre bileşimi, bizim senaryo ve kompozisyonun tümünü oluşturduğuna göre öğelerden birindeki uyumsuzluk kapalı devre üçgeni bozacak, yapımı amacından uzaklaştıracak veya en azından seyirci gözünde soru bilinmeyen olarak olumsuz bir etki bırakacaktır.

9- Resimde Hareket ve Anlam:
Uygulanacak bir resme hareket ve canlılık kazandırıp anlam verebilmek ve bu uygulama ile kompozisyon kurallarına işlerlik kazandırmak aşağıdaki işlemler ile mümkündür;

- Kamera hareketleri ve kameramanın bilgi ve tecrübesiyle.
- Nesne ve cisimlerin hareketleri ile.
- Optik hareketleri ile.

10- Derinlik:
Resimde derinlik elde etmek için özel bir metot uygulanmasına gerek yoktur. Yukarıda saydığımız dokuz maddenin gereği gibi uygulanması sonucu derinlik elde ederiz. Bu sayılan dokuz maddenin herhangi birini ihmal etmemiz veya yanlış uygulamamız sonucu anlamlı, sade ve istenilen bir derinlik elde edilemez. 

Gökhan Sert
Cine5 Teknik Yönetmen
e- posta: gsert@multicanal.com.tr veya gokhansert@mail.com
http://www.tvradyomedya.com


netyorum.com: (Bu metnin elektronik, basılı veya görsel yayın organlarında tamamen veya kısmen yayınlanması yazarının yazılı iznine tabidir. Aksine davranılmaması önemle rica olunur. Alıntı yapılmadan bu sayfaya link verilmesi için herhangi bir izin gerekmemektedir.)


Yorum Ekle Yorumları Listele
76. Sayı önceki yazı 76. Sayı sonraki yazı
Yazarın Önceki Yazısı Yazarın Sonraki Yazısı
Her hakkı saklıdır. All rights reserved. netyorum.com © 2000-2005 İstanbul-Türkiye